Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolny Festiwal 2.0

30 maja 2016 r. miało miejsce w naszej szkole niecodzienne wydarzenie – Festiwal 2.0, będący podsumowaniem programów realizowanych przez nas w tym roku szkolnym: Szkoła z Klasą 2.0 i WF z Klasą. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele i dyrekcja naszej szkoły, a także uczniowie z Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Busku-Zdroju wraz z opiekunką. Zaproszeni zostali przedstawiciele władz miasta, buskich mediów i Rady Rodziców. Z zaproszenia skorzystał pan wiceburmistrz Henryk Radosz i przewodniczący Rady Rodziców, pan Arkadiusz Kornaś.

festiwal2016_01.jpg - 98.58 KB

Po oficjalnym rozpoczęciu, przypomnieliśmy zasady Kodeksu 2.0, utworzone podczas MOST-u (Międzysemestralnego Otwartego Spotkania TIK-owego). Jeszcze raz wszyscy zadeklarowali chęć stosowania tych zasad.

festiwal2016_02.jpg - 48.31 KB

Po prezentacji Kodeksu 2.0 został ogłoszony CYBERKONKURS, czyli zabawowy konkurs, w którym cztery drużyny rywalizowały o uzyskanie tytułu CYBERLITERATA, CYBERKOSMOLOGA, CYBERNAUKOWCA i CYBERSPORTOWCA. Zadaniem każdej z drużyn było szybko i rzetelnie odnaleźć w Internecie informacje na dwa pytania w każdej dziedzinie, zapisać poprawne odpowiedzi i poprawnie zapisać źródła. Drużyny były ocenianie przez wcześniej powołanych ekspertów – uczniów, którzy byli najbardziej zaangażowani w realizację zadań w programie. Zabawa była doskonała! Zwycięskie drużyny zostały odznaczone specjalnie przygotowanymi przypinkami. Jedna z drużyn nie zdobyła żadnego tytułu, ale otrzymała medale CYBERUCZNIA.

festiwal2016_05.jpg - 106.05 KB

festiwal2016_06.jpg - 103.34 KB

Następnie uczniowie biorący udział w programie Szkoła z Klasą 2.0 rozpoczęli ciekawą opowieść o zadaniach wykonywanych w programie.

Na początku grupa pod kierunkiem pani Ewy Guni przedstawiła kilka scen związanych z życiem Henryka Sienkiewicza i jego niektórymi utworami. Całe przedstawienie uzupełniała doskonale dobrana muzyka i piękne zdjęcia.

festiwal2016_03.jpg - 101.54 KB

festiwal2016_04.jpg - 96.47 KB

W kolejnej części festiwalu grupa pod kierunkiem pani Marzeny Gzyl przedstawiła prezentację o kosmosie. Dziewczynki bardzo ciekawie opowiadały o planetach i pokazały pracę plastyczną jednej z nich – plakat przedstawiający Układ Słoneczny.

festiwal2016_07.jpg - 67.99 KB

Grupa naukowców, pod kierunkiem pani Wioletty Kumor, zaprezentowała kilka bardzo ciekawych doświadczeń. Każde z nich było omówione, włącznie z wnioskami. Publiczność była bardzo zainteresowana i chętnie, podczas przerwy, zadawała pytania i chciała wszystkiego dotknąć.

festiwal2016_08.jpg - 94.45 KB

festiwal2016_09.jpg - 91.73 KB

festiwal2016_10.jpg - 83.35 KB

Zakończeniem Festiwalu była prezentacja zadań w ramach programu WF z Klasą. Zadania te były bardzo różnorodne i było ich bardzo dużo. Zachęceni do aktywnego spędzania czasu i dbania w ten sposób o własne zdrowie, wszyscy wyszliśmy przed szkołę poćwiczyć pod kierunkiem grupy tancerek z klasy trzeciej. Było bardzo wesoło.

festiwal2016_11.jpg - 76.16 KB

festiwal2016_12.jpg - 121.17 KB

Festiwal 2.0 okazał się szkolnym niemal świętem. Uczniowie biorący czynny udział w programie, a także wszyscy pozostali uczniowie, skorzystali z możliwości, jakie daje udział w programie Szkoła z Klasą 2.0.

Koordynator programu: Marzena Kałuża-Zwierz
maj 2016

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!