Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Co warto wiedzieć o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza? - podsumowanie projektu

W piątek, 6 maja, uczniowie klas IV-VI naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu poświęconego pisarzowi, Nobliście – Henrykowi Sienkiewiczowi. Spotkanie poprowadzili Bartek P. i Klaudia B.

sienk_podsum2016_1.JPG - 43.84 KB

Na początku zaprezentowali główny cel projektu i przypomnieli dlaczego właśnie taką tematyką się zainteresowali. Następnie kolejno prezentowała się każda z grup. Członkowie zespołów omawiali swoje cele szczegółowe i sposób ich realizacji.

Jako pierwsza zaprezentowała się grupa, której opiekunem była p. Marzena K.-Z.

sienk_podsum2016_2.JPG - 39.02 KB

Amelka i Alicja omówiły przygotowaną przez nie prezentację o życiu i twórczości pisarza oraz fragmenty najsłynniejszych ekranizacji.

sienk_podsum2016_3.JPG - 35.92 KB

Na koniec swojego wystąpienia przedstawiły najważniejsze wnioski.

Następnie do prezentacji przystąpiła grupa druga, która zajmowała się analizą wybranych dzieł pisarza oraz poszerzała wiedzę o Nim poprzez zwiedzanie Jego posiadłości w Oblęgorku (Muzeum Henryka Sienkiewicza) oraz przygotowanie ściennych gazetek. Jedna z nich oraz wystawa dzieł Pisarza dostępnych w naszej bibliotece zostały zaprezentowane szkolnej społeczności na Spotkaniu.

sienk_podsum2016_4.JPG - 41.55 KB

Wszyscy jego uczestnicy mieli także okazję przeniesienia się do Muzeum i obejrzenia eksponatów tam zgromadzonych i historii z nimi związanych za sprawą multimedialnej relacji z wycieczki.

sienk_podsum2016_5.JPG - 37.46 KB

Przypomniano również, że 28 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Henryku Sienkiewiczu, a jego laureaci przygotowali pytania dla widowni. Asia Ś. zapraszała do odwiedzania strony internetowej naszej szkoły, bo tam został zamieszczony scenariusz inscenizacji na podstawie noweli „Sachem”, który opracowali członkowie zespołu drugiego. Krótko przedstawiono najważniejsze wnioski. Podkreślono, iż jesteśmy dumni, że Pisarz związany był z naszą Ziemią Świętokrzyską. Zaskoczył wszystkich fakt, że jeszcze za życia pisarz cieszył się takim uznaniem i miłością Polaków.

Ostatnia grupa zajmowała się ważnymi problemami natury etycznej, czyli prawdą i mitami w wybranych dziełach Sienkiewicza. Jako pierwszy wypowiedział się Dominik Ś., który w swojej wnikliwej prezentacji zawarł fakty potwierdzające, że Sienkiewicz często mijał się z prawdą i nie znał autentycznego życia Afryki i jej mieszkańców.

sienk_podsum2016_6.jpg - 51.35 KB

Udowodnił, że obraz Czarnego Lądu w powieści „W pustyni i w puszczy” jest nieco wypaczony. Prelegent podkreślił, iż praca nad projektem uświadomiła mu, że wszystkie informacje należy weryfikować, nawet jeśli chodzi o tak znane osobistości i ich dzieła. Do zupełnie innych wniosków doszły Dominika K. i Ola D. One gruntownej analizie poddały lekturę „Sachem” i poszukały informacji na temat życia, wierzeń i kultury Indian w Ameryce oraz ich obecnej sytuacji.

sienk_podsum2016_7.JPG - 36.59 KB

Prezentacja, którą przygotowały, wprowadziła uczestników Spotkania w barwny, pełen magii świat prawych Indian. Pokazały, że plemiona indiańskie żyły w symbiozie z przyrodą. Niestety, ludzie ci zostali pozbawieni swych ziem i zniewoleni. W końcowych wnioskach prelegentki podkreślały, że obraz Indian ukazany w noweli Sienkiewicza jest bardzo realistyczny, a sytuacja członków plemion indiańskich nadal jest bardzo trudna.

Ostatnim punktem Spotkania był quiz związany z przedstawionymi zagadnieniami. Konkurs poprowadzili Bartek i Klaudia.

sienk_podsum2016_8.jpg - 82.37 KB

Jeśli ktoś uważnie słuchał i patrzył, nie miał żadnych trudności z udzieleniem poprawnych odpowiedzi. Najpilniejsi otrzymali drobne upominki (notesy, długopisy, smycze). Uczniowie chętnie wzięli udział w tej ogólnej zabawie i spontanicznie odpowiadali na pytania. Była to ostatnia część naszego Spotkania.

Mamy nadzieję, że prezentacja nie tylko poszerzyła wiedzę uczniów, ale i zachęciła ich do odkrywania nowych, ciekawych ścieżek własnego rozwoju. Podróże kształcą? Bądźmy podróżnikami. Poznajmy świat i siebie.

Nauczyciel koordynujący projekt:
Ewa Gunia

maj 2016

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!