Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej 1 września 2020 r. z zachowaniem ogólnych wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Chcąc sprostać wymogom sanitarnym, podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby jak najlepiej przygotować się do przyjęcia uczniów od 1 września oraz zapewnić zarówno im jak i pracownikom szkoły poczucie bezpieczeństwa.

W związku z tym nie zaplanowaliśmy uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 roku. Odbędą się spotkania uczniów wraz z wychowawcami klas zgodnie z harmonogramem. Zostaną na nich przekazane uczniom wszystkie najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym oraz rozdane komplety podręczników. 

Zamieszczamy PROCEDURĘ FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BUSKU-ZDROJU OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. oraz PROCEDURĘ POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19 NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W BUSKU-ZDROJU.

Apelujemy do rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z w/w dokumentami w wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS [otwarcie tej wiadomości na LIBRUSIE jest dla nas informacją zwrotną o zapoznaniu się z procedurami] i przekazanie informacji dzieciom. Prosimy o bieżące śledzenie zmian i innych wytycznych publikowanych na stronie internetowej Szkoły w zakładce ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 i przesłanych do Państwa za pomocą e-dziennika.

Poniżej podajemy najważniejsze informacje obowiązujące od 1.09.2020 roku dla rodziców i uczniów, z którymi należy się zapoznać, po czym bezwzględnie je stosować dla bezpieczeństwa całej naszej społeczności szkolnej:

 1. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 2. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu jw.) i kierują się do szatni, a następnie bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 3. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 4. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5 m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 
 5. Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów klas pierwszych i oddziału przedszkolnego zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
 6. Rodzice do szkoły przyprowadzają/posyłają wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych objawów sugerujących chorobę górnych dróg oddechowych.
 7. Do szkoły nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania kwarantanny.
 8. Prosimy o podanie wychowawcy najszybszej formy kontaktu z Państwem: telefon, adres mailowy.
 9. Przy podejrzeniu, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie zostanie ono przyjęte na zajęcia, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka.
 10. W sytuacji, w której objawy/zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica.
 11. Preferowaną formą kontaktu rodzica ze szkołą jest dziennik elektroniczny LIBRUS, a w sytuacjach nagłych telefon.
 12. W częściach wspólnych szkoły: na korytarzach i w toaletach zalecane jest noszenie przez  uczniów i pracowników maseczek/ przyłbic/ osłon nosa i ust.

Wracamy do szkoły, ale w warunkach epidemii nauka będzie wyglądała całkiem inaczej, nasze priorytety to dystansowanie się i higiena. W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa dzieci uczynimy wszystko, aby zapewnić im jak najlepsze warunki nauki i pracy w nowym roku szkolnym.

Liczymy szczególnie na Rodziców, gdyż oni teraz odgrywają kluczową rolę. To Państwa zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że trzeba bezwzględnie przestrzegać wprowadzonych zasad. My, nauczyciele, będziemy taką postawę konsekwentnie wzmacniać. Nie chodzi przecież tylko o zdrowie uczniów i nauczycieli, przecież po lekcjach wszystkie dzieci wracają do domu. Zachowując się w szkole rozsądnie i odpowiedzialnie, zadbają o zdrowie swoich bliskich.

Dyrektor Szkoły

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!