Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju wizytówką placówki

 

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Wspiera nauczycieli w wypełnianiu przez nich zadań edukacyjnych, podnosząc jakość pracy szkoły. Wyposażona w nowe meble, pomalowana w kolorach słońca, estetycznie udekorowana, swoimi działaniami obejmuje dzieci z klas I – VI, w tym uczniów, którzy dojeżdżają do szkoły. Miła i bezpieczna atmosfera, którą staramy się stworzyć, sprzyja przede wszystkim naszym wychowankom z klas najmłodszych. Pomagamy uczniom mającym trudności w nauce w odrabianiu pracy domowej i uzupełnianiu zaległości z różnych przedmiotów. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów to jedno z zadań szkoły. Świetlica w realizacji tego zadania aktywnie uczestniczy, kształtując osobowość dziecka poprzez: zabawy i gry świetlicowe, czytanie bajek, przygotowywanie inscenizacji teatralnych, naukę piosenek, zajęcia plastyczne i techniczne oraz zajęcia sportowe. Dobieramy najodpowiedniejsze formy uwzględniające potrzeby i zamiłowania dzieci i wypełniamy je odpowiednimi treściami, co decyduje o naszych wynikach pracy wychowawczej z nimi. Zabawy i gry świetlicowe są środkiem o bardzo wszechstronnym działaniu, dlatego w pracy z dziećmi wysuwamy je na pierwsze miejsce. Stwarzają one najlepsze warunki do czynnego odpoczynku, kształtując zdolności poznawcze, pomagają w zdobywaniu wiadomości, umiejętności, nawyków. W naszej świetlicy funkcjonuje mały kącik czytelniczy zawierający książeczki, czasopisma, albumy o naszym regionie wykonane przez uczniów i kronikę naszych działań. Żywe słowo i teatralne formy pracy, które pojawiają się w trakcie zajęć świetlicowych, dają naszym wychowankom możliwość kontaktu ze sztuką. Poprzez obcowanie z takimi tekstami literackimi wychowankowie szukają prawd moralnych, zrozumienia świata, rozwijają swoją wyobraźnię, przeżywają odgrywane role w przedstawieniach czy podczas recytacji wierszy okolicznościowych. Nauczyciele - wychowawcy zachęcają uczniów do udziału w tych zajęciach poprzez ich zabawową formę. Zajęcia muzyczne odgrywają ważną rolę we wszechstronnym rozwoju dzieci, dlatego też prowadzimy różnorodne ich formy, które wdrażają do aktywności artystycznej, uczą kulturalnego spędzania wolnego czasu. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszą się realizowane w świetlicy zajęcia plastyczne, ponieważ rozwijają ich zdolności poznawcze, plastyczne, kształcą umiejętności wyrażania obserwowanych zjawisk. Systematycznie więc wykonujemy wystawki okolicznościowe zgodnie z uroczystościami, wydarzeniami. Cyklicznie organizujemy kiermasz Bożonarodzeniowy, Wielkanocny, oferując rodzicom  prace  plastyczne wykonane przez uczniów. W świetlicy organizujemy takie imprezy jak: Andrzejki, Wieczór Wigilijny, Karnawał, różnorodne konkursy wewnątrzszkolne i międzyszkolne. Nie zapominamy o świętach i uroczystościach, które obchodzimy w czasie roku szkolnego. Nasi wychowankowie biorą udział w zajęciach i rozgrywkach sportowych mających na celu ich prawidłowy rozwój fizyczny. Zajęcia te odbywają się na sali gimnastycznej, w siłowni, a w okresie wiosenno - letnim na boisku szkolnym, prowadzone są przez nauczycieli kultury fizycznej. Udział w nich znajduje odzwierciedlenie w licznych sukcesach sportowych uczniów naszej szkoły. Staramy się, by zajęcia świetlicowe wzbogacały wiadomości naszych dzieci, rozwijały ich umiejętności. Nawiązujemy do tematyki regionalnej, ekologicznej, zdrowotnej i społecznej. Podczas ich pobytu w świetlicy szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo, podejmując tematy dotyczące zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu, kontaktów z nieznajomymi dorosłymi. Zabawy tematyczne związane z bezpieczeństwem, które prowadzimy, uczą dzieci asertywności w zachowaniu, uwrażliwiają je na przeżycia rówieśników, budują prawidłowe relacje interpersonalne. Realizując hasła programu „Profilaktyka prozdrowotna”, rozmawiamy na temat dbania o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny, uczulamy je na zagrożenia, jakie niosą ze sobą nałogi. Przypominamy również o prawidłowym i zdrowym odżywianiu, zachęcając do korzystania ze stołówki szkolnej. Nasi wychowankowie bardzo chętnie jedzą smaczne, zdrowe obiady z deserem w funkcjonalnej stołówce. Istotnym celem wychowawczym w działalności naszej świetlicy jest kształtowanie u dzieci umiejętności współżycia i współdziałania w grupach zróżnicowanych pod względem wieku. Uczulamy je na potrzebę utrzymywania porządku i dbania o wspólne mienie. Zależy nam, aby świetlica była dla nich drugim domem, miejscem tętniącym życiem, wspomagającym ich rozwój, którego atmosfera sprawia, że każde z nich codziennie chętnie będzie je odwiedzało. Dbamy więc o to, by wszystko to, co utrudnia dzieciom przebywanie w świetlicy, czyli: nieunikniony hałas, ewentualne konflikty, nadmierne zagęszczenie, stało się jak najmniej dotkliwe.

Działalność naszej świetlicy nie polega tylko na realizowaniu celów edukacyjnych, ale również na zabawie, która jest ważnym przejawem aktywności naszych wychowanków. Mają oni czas na indywidualne zabawy zgodne ze swoimi upodobaniami, zainteresowaniami, co uczy ich właściwego gospodarowania czasem wolnym.

Opracowały: pani Małgorzata Szafraniec i pani Justyna Nieć,

nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku - Zdroju

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!