Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Historia szkoły


Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju została  otwarta w 1965 roku. Funkcję kierownika szkoły pełnił wówczas mgr Edward Pisarczyk.

W roku szkolnym 1966/67 w wyniku reformy szkolnictwa wprowadzono po raz pierwszy klasę VIII. Zajęcia odbywały się w systemie dwuzmianowym. Placówka liczyła wówczas 19 oddziałów i zatrudniała 16 nauczycieli.

29 września 1972 roku nadano szkole imię Hanki Sawickiej i wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą patronce. W czerwcu 1972  roku miało miejsce uroczyste otwarcie miasteczka ruchu drogowego. Od 1972 roku szkoła funkcjonuje jako  Zbiorcza Szkoła Gminna, skupiając pod swym patronatem punkty filialne w Kamedułach, Kostkach i Siesławicach. W 1974 roku dyrektorem szkoły został mianowany mgr Włodzimierz Kozłowski. W tym czasie w 17 oddziałach pracowało 29 nauczycieli. Dodatkowo zorganizowano 3 oddziały w punkcie filialnym w tutejszym szpitalu. 13 października 1975roku dokonano uroczystego otwarcia Izby Pamięci. Zgromadzono w niej szereg pamiątkowych dokumentów obrazujących walkę narodu polskiego z okupantem hitlerowskim. Szkoła Podstawowa nr 2 cieszy się dużym uznaniem w środowisku, jak również u władz oświatowych. W roku szkolnym 1994/95 poddano szkołę kompleksowej wizytacji i oceniono pracę całej placówki na ocenę wyróżniającą. W 1997/98 roku dyrektorem SP nr 2 w Busku - Zdroju został wybrany w drodze konkursu mgr Dariusz Kumor. Od samego początku urzędowania dał się poznać jako dobry gospodarz i znakomity organizator pracy szkoły. Pod jego kierownictwem SP nr 2 kultywuje tradycje, dzięki którym placówka jest rozpoznawana i pozytywnie oceniana w środowisku. Do 2000 roku zrealizowany był program ośmioklasowej SP. Mury szkoły opuściło 35 roczników klas ósmych. W 1998 roku uczęszczało do SP nr 2 około 800 uczniów. Do 1999 roku placówka pracowała w systemie dwuzmianowym. Szkoła posiadała 19 klasopracowni wyposażonych w ergonomiczny sprzęt i pomoce szkolne, bibliotekę, świetlicę, salę gimnastyczną, sklepik spółdzielni uczniowskiej, harcówkę, gabinet pedagoga szkolnego, pokój nauczycielski, sekretariat szkoły, szatnię oraz pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. Szkoła posiadała dobrą, wykształconą kadrę, która stale podnosiła swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach, warsztatach i konferencjach. W szkole działało ponad 20 organizacji i kół zainteresowań. Były to między innymi: Samorząd Szkolny, PCK, ZHP, LOP, Spółdzielnia Uczniowska "Zgoda", Koło Polonistyczne, Koło Informatyczno-Dziennikarskie, Koło Filmowe, SKTK, Teatrzyk Szkolny, SKS, UKS "Olimpia" i inne. Nasza młodzież osiągała znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatu i województwa.

Należy zauważyć, że SP nr 2 w Busku-Zdroju to szkoła przyjazna dziecku. Funkcjonowanie naszej szkoły opiera się na zgodnym współistnieniu i współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, oryginalności i kreatywnego myślenia. Podstawą naszego działania jest rzetelne zdobywanie wiedzy i kształcenie umiejętności.

Od czerwca 2009 r. szkoła nosi imię Janusza Korczaka.

A oto kilka starych zdjęć:


Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!