Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

            W naszej szkole realizowany jest Priorytet 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 października 2015 roku. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W wyniku realizacji programu nasza szkoła otrzymała 12 000 zł z budżetu państwa i 3 000 zł z budżetu organu prowadzącego. Z pieniędzy tych zakupiono do biblioteki 788 książek.

            Zakupu książek dokonano po przeprowadzeniu wśród uczniów i rodziców sondażu na temat ich czytelniczych potrzeb, po rozmowach z uczniami niepełnosprawnymi na temat ich zainteresowań i pasji. Lista książek została także poddana konsultacjom z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Busku-Zdroju oraz nauczycielami.

            Dla młodszych czytelników zakupione zostały książki, autorstwa między innymi J. Brzechwy, J. Tuwima, H.Ch. Andersena, D. Wawiłow, G. Kasdepke, W. Chotomskiej, J. Kulmowej, M. Widmark, R. Piątkowskiej, B. Gawryluk, F. Simon, A. Osieckiej.

            Dla starszych natomiast zakupiono nowości wydawnicze, autorstwa między innymi D. Terakowskiej, A. Stelmaszyk, M. Musierowicz, A. Larsson, M. de la Cruz, B. Mull, A. Szklarskiego, A. Christie. Dzięki NPRCz uzupełniono także lektury dla klas I-VIII.

            Przez cały czas trwania programu kontynuowano, podjętą znacznie wcześniej, współpracę z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Busku-Zdroju. Współpraca ta obejmowała przeglądanie internetowego katalogu MGBP w celu skonsultowania zakupów książkowych dla szkoły, wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo oraz udział w spotkaniach autorskich, a także wizyty uczniów w MGBP w ramach lekcji bibliotecznych.

            Jednym z wymaganych działań było zorganizowanie co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów. Były to między innymi: lekcje biblioteczne w MGBP „Życie i twórczość H. Ch. Andersena” dla klas III, Spotkanie z Koziołkiem Matołkiem w Bibliotece Pedagogicznej dla klas II, Spotkanie autorskie dla klas II i III z pisarką Agnieszką Frączek, „Zerówki w bibliotece szkolnej” – spotkanie z książką, wystawy tematyczne związane z ważnymi wydarzeniami czytelniczymi: Mikołajki z „Mikołajkiem”, Międzynarodowy Dzień książki dla dzieci, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania, Międzyszkolny Konkurs Literacki dla klas III, wykonanie plakatu promującego czytelnictwo przez uczniów klas V, lekcje w klasach IV na temat: Zdobywanie wiedzy o książce i jej historii. Ponadto uczniowie klas I-VII brali czynny udział w wydarzeniach i akcjach w ramach Tygodnia Kultury Języka.

            Uwzględniając potrzeby uczniów niepełnosprawnych zakupiono książki z większą czcionką, z mniejszą ilością tekstu, a większą liczbą ilustracji oraz książki rozwijające prawidłową wymowę i myślenie przyczynowo-skutkowe.

            W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dostosowano organizację pracy biblioteki szkolnej, w szczególności umożliwienie uczniom wypożyczanie książek również na okres ferii zimowych i letnich.

            Realizacja zadań wynikających z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaowocowała zwiększeniem się ilości wypożyczonych książek. Niemal dwukrotnie wzrosła liczba wypożyczeń w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku szkolnego. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się nie tylko o lektury szkolne, ale o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników. Wzrosła świadomość rodziców w zakresie znaczenia książki. Rodzice wspólnie z dziećmi odwiedzają bibliotekę, chętnie doradzają swoim dzieciom w wyborze książki do czytania.

            Dziękujemy tym wszystkim, którzy dostrzegli sens podjętych działań i włączyli się w ich realizację. Mamy nadzieję, że udało nam się przekonać dzieci, że czytanie może rozwijać ich wyobraźnię i poszerzyć wiedzę na temat ludzi i świata. Czytanie może wpływać na to, że język jakim się posługują będzie bogatszy i piękniejszy, a przede wszystkim, że książka to świetny kompan chociażby na jesienne i zimowe długie wieczory.

nprcz2018.jpg - 74.37 KB

Opracowała Ewelina Ciślak

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!