Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Samorząd Szkolny ma głos…

W naszej szkole od wielu lat aktywnie działa Samorząd Szkolny, który szczególny nacisk kładzie na tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania, budowanie sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole, grupowe działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne), integrację środowiska szkolnego i przygotowanie uczniów do pełnienia ról społecznych.

Samorząd działa w oparciu o program i regulamin pracy organizacji, który co roku jest modyfikowany w zależności od potrzeb szkoły i inwencji jego przedstawicieli.

Zgodnie z nimi na rok szkolny 2013/14 członkowie samorządu opracowali szczegółowy plan pracy, który został zaaprobowany zarówno przez Dyrekcję szkoły jak i przedstawicieli samorządów klasowych i starali się go realizować z pełnym oddaniem i zaangażowaniem w sprawy społeczności uczniowskiej.

We wrześniuprzedstawiciele samorządu zadbali o uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, przygotowując okazjonalne przemówienie i wiersze związane z powrotem do szkoły. Przeprowadzono wybory do samorządu, które zostały poprzedzone akcją wyborczą. Kandydaci przygotowali prezentacje swoich sylwetek oraz programu, następnie odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego wybrano Prezydium Samorządu. Samorząd Szkolny uczestniczył w przygotowaniu oficjalnej części uroczystości ślubowania klas pierwszych. Na dolnym holu przygotował tablicę SU, na której zamieszczał informacje o bieżących akcjach, konkursach i uroczystościach.

Dzień Chłopaka zaakcentował poprzez przygotowanie planszy, na której można było składać życzenia najsympatyczniejszym kolegom.

W ramach samorządu działają następujące sekcje: artystyczno-informatyczna, do spraw projektów, organizacyjno-porządkowa.

W październiku Samorząd szkolny zainicjował i przeprowadził dwa konkursy z okazji Dnia Edukacji Narodowej: na „Rymowankę o ulubionym nauczycielu” i plastyczny pt. „Portret mojej Pani”. Autorzy najciekawszych i najbardziej zabawnych rymowanek otrzymali dyplomy Mistrza Pióra i drobne upominki od samorządu, a wiersze zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. Również konkurs „Portret mojej Pani” okazał się dla dzieci interesujący, wzięli w nim udział uczniowie klas 0-VI. Za najbardziej wierne odtworzenie sylwetek nauczycieli wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy Malarzy Portretu, a wszystkie prace zostały wyeksponowane na szkolnej wystawce.

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Zwierząt,który przypada co roku w październiku, zainicjował i przeprowadził szkolny konkurs literacki wśród uczniów na wiersz lub opowiadanie pt. „Moje zwierzątko i ja”. Uczniowie podzielili się z czytelnikami swoimi doświadczeniami i wzruszającymi przeżyciami związanymi z ulubieńcami zwierzęcymi. Najciekawsze prace zostały zamieszczone w szkolnej gazetce i na tablicy samorządu, a ich autorzy otrzymali dyplomy oraz drobne upominki od opiekunek samorządu szkolnego. Uczniowie klas IV-VI zbierali również karmę dla zwierząt z buskiego schroniska.

W listopadzie Samorząd szkolny włączył się w akcję porządkowania grobów żołnierskich. Przygotowano również okolicznościową gazetkę z okazji Święta Niepodległości. Przedstawiciele samorządu wzięli udział w gminnych uroczystościach i propagowali postawy patriotyczne poprzez założenie biało-czerwonych kotylionów. W przeddzień święta zachęcili uczniów do zaakcentowania go strojem biało-czerwonym, dzięki czemu szkoła wyglądała odświętnie i uroczyście.

W listopadzie (21 XI) obchodzono „Dzień Życzliwości i Pozdrowień”. Informację o tym święcie i jego genezie samorząd zamieścił na tablicy SU oraz przygotował skrzynkę dla społeczności szkolnej na życzenia i pozdrowienia, które następnie zostały doręczone adresatom, czyli uczniom i pracownikom szkoły. Ogłosił również plebiscyt na najżyczliwsze osoby w poszczególnych klasach i przygotował ogłoszenie jego wyników. Samorząd zaangażował się również w przygotowanie zabawy andrzejkowej, zadbał o muzykę i ład i porządek podczas zabawy.Sekcja informatyczna przygotowała gazetkę szkolną na temat obchodzonego w listopadzie (16 XI) Dnia Tolerancji i jego genezy.

Samorząd wystąpił ponadto z inicjatywą udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej: „Góra Grosza”, przeprowadził akcję i przekazał pieniądze organizacji Nasz Dom. Zbierał również fundusze dla „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”.

Ponieważ przedstawiciele samorządów klasowych zgłosili chęć kontynuacji tzw. „Dnia bez pytania”, ta inicjatywa jest realizowana od listopada bieżącego roku szkolnego.

Uczniowie wysunęli również propozycję montażu tzw. „Skrzynki potrzeb i życzeń”, która funkcjonuje w widocznym miejscu pod tablicą samorządu na holu szkolnym.

W grudniu SU ogłosił i przeprowadził konkurs: „Portret św. Mikołaja”, w którym wzięli udział uczniowie klas 0-VI. Na konkurs napłynęło bardzo dużo prac plastycznych. Najciekawsze zostały nagrodzone dyplomami i upominkami mikołajkowymi oraz zaprezentowane na szkolnej wystawce. 6 grudnia przeprowadzono akcję „Czapka Mikołaja” i wykonano zbiorowe zdjęcie wszystkich szkolnych Mikołajów oraz zachęcono uczniów, aby ten dzień zaakcentowali czerwonym strojem.

Samorząd był też współorganizatorem akcji „Szlachetna paczka”. Wraz z p. pedagog zebrał przybory szkolne i słodycze dla kolegów i koleżanek, których rodziny mają trudną sytuację materialną. Przygotował również gazetkę na temat świątecznych tradycji oraz przeprowadził akcję „Kiermasz bożonarodzeniowy”.

Przedstawiciele Samorządu wystąpili ponadto z ciekawą propozycją powołania w szkole Szkolnego Rzecznika Praw Uczniów spośród członków Samorządu Uczniowskiego; jest on do dyspozycji dla uczniów w wyznaczonych godzinach raz w tygodniu, zawsze we wtorek. Jego zadaniem jest pomoc uczniom i kontaktowanie się z wychowawcami i dyrekcją w sytuacjach problemowych zgłaszanych przez nich.

Z inicjatywy Samorządu nasza szkoła włączyła się także do akcji „Ćwiczyć każdy może” w ramach obchodów ROKU RUCHU. Raz w tygodniu na dużej przerwie w sali gimnastycznej uczniowie klas IV-VI mogą wspólnie bawić się przy muzyce.

Na zakończenie I semestru pracy szkoły odbyła się zabawa choinkowa, podczas której samorząd przeprowadził konkursy na mistrzów tańca towarzyskiego oraz na karnawałowy strój i fryzurę. Zadbał przy tym o nagrody i dyplomy dla najbardziej zaangażowanych w zabawę uczniów. Tym radosnym akcentem podsumował swoje działania w I okresie roku szkolnego.

Samorząd Uczniowski swoje propozycje i plany przedstawiał uczniom na stronie internetowej szkoły jak również poprzez tablicę ogłoszeń. Zarówno Dyrekcja jak i wychowawcy oraz nauczyciele chętnie wspierali inicjatywy przedstawicieli uczniów i angażowali ich do realizowanych przez Samorząd przedsięwzięć, tworząc silną więź między uczniami i wspólnie przyczyniając się do budowania poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji przez społeczność szkolną.

Jadwiga Kubicka

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!