Odwiedza nas 56 gości oraz 0 użytkowników.

Rzecznik Praw Ucznia

W naszej szkole Samorząd Uczniowski powołał Rzecznika Praw Ucznia, którym został wybrany większością głosów Rady Samorządu – uczeń klasy VI B – Jakub Prośniak.

Zadania Rzecznika Praw Ucznia

1.  Nadrzędnym zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest aktywne ingerowanie wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia zawarte w Statucie Szkoły.

2.   Rzecznik Praw Ucznia zabiega ponadto o podmiotowe traktowanie ucznia w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

3. Do Rzecznika może się zwrócić każdy uczeń w sprawach szkolnych, a obowiązkiem Rzecznika jest rozpatrzenie sprawy.

4.    Rzecznik Praw Ucznia rozpatruje dwa rodzaje spraw:

a.   pisemne (podpisane), które wymagają interwencji u nauczyciela, wychowawcy, dyrektora,

b.  ustne, dotyczące konkretnego problemu i wymagające interwencji.

5.  Obowiązkiem Rzecznika jest ustalenie czasu i miejsca, gdzie raz w tygodniu będzie dyżurować (wtorek, 7 godzina lekcyjna, sala nr 4).

6.   Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należy w szczególności:

a.     znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka,

b.    informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,

c.     zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,

d.   wspomaganie uczniów w wyjątkowo trudnych sytuacjach dotyczących całej klasy lub poszczególnych uczniów,

e.  reprezentowanie interesów ucznia w sprawach wymagających arbitrażu i mediacji, rozstrzygania sporów, które wymagają odwołania się do praw zwyczajowych,

f.     gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia w szkole,

g.   przedstawianie raz do roku na posiedzeniu plenarnym Rady Pedagogicznej sprawozdania ze swej działalności, bez ujawniania personaliów uczniów.

7. Jeżeli interwencje i mediacje Rzecznika w określonym przypadku naruszania praw ucznia nie przynoszą efektu, Rzecznik zgłasza ten fakt Dyrektorowi Szkoły.

8.  Zgromadzone przez Rzecznika informacje dotyczące każdego zgłoszonego przypadku naruszania praw ucznia w szkole są poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

Samorząd Szkolny

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!