Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

ŻEGNAJCIE WAKACJE, WRACAMY DO SZKOŁY!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie, 

nowy rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy w  formie stacjonarnej 1 września z zachowaniem ogólnych wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.

Chcąc sprostać wymogom sanitarnym, podjęliśmy wszelkie możliwe starania, aby jak najlepiej przygotować się do przyjęcia uczniów od 1 września oraz zapewnić zarówno im jak i pracownikom szkoły poczucie bezpieczeństwa.

W związku z tym nie zaplanowaliśmy uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2021 roku. Odbędą się spotkania uczniów wraz z wychowawcami klas zgodnie z harmonogramem. Zostaną na nich przekazane uczniom wszystkie najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Z uczniami klas 0-I odbędzie się spotkanie na sali gimnastycznej z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (maseczki, zachowanie odległości, jeden opiekun na dziecko).

Harmonogram spotkań z wychowawcami klas w dniu 1 września 2021 roku.

W zakładce „Organizacja roku szkolnego 2021/2022” została zamieszczona Procedura funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju od 1 września 2021 roku w czasie stanu epidemii COVID-19. Apelujemy do rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z w/w dokumentem i przekazanie informacji dzieciom.

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa – rozpoczęcie roku szkolnego:

  1. Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką.
  2. Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i kierują się do szatni, a następnie bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
  3. Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
  4. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5 m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 
  5. Wejście do szkoły osób niebędących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
  6. Godzina odwozu uczniów została dostosowana do organizacji zajęć i podana do wiadomości na stronie internetowej naszej szkoły.
  7. Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.

Wracamy do szkoły, ale w warunkach epidemii naszym priorytetem jest dystansowanie się i higiena. W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo Państwa dzieci uczynimy wszystko, aby zapewnić im jak najlepsze warunki nauki i pracy w nowym roku szkolnym.

Liczymy szczególnie na Rodziców, gdyż oni teraz odgrywają kluczową rolę. To Państwa zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że trzeba bezwzględnie przestrzegać wprowadzonych zasad, aby zadbać o zdrowie własne i swoich bliskich.

Dyrektor Szkoły

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!