Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

WYNIKI SZKOLNYCH KONKURSÓW „Poznajemy patronów 2021 roku”

W związku z tym, że rok 2021 został ogłoszony Rokiem Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza, nasza szkoła ogłosiła dwa konkursy literackie adresowane do uczniów klas V-VIII PSP nr 2 w Busku-Zdroju.

Uczniowie klas VII-VIII mogli wziąć udział w konkursie pt. „Współczesny album”, którego przedmiotem było przygotowanie prezentacji multimedialnej o życiu i twórczości wybranego twórcy: Cypriana Kamila Norwida, Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza.

Natomiast konkurs recytatorski był adresowany do dwóch grup wiekowych: uczniowie klas V-VI przygotowali do deklamacji dwa wybrane przez siebie utwory T. Różewicza, zaś uczniowie klas VII-VIII – utwory K. K. Baczyńskiego lub C. K. Norwida.

Cele, które przyświecały obydwu konkursom zorganizowanym przez polonistki Ewę Gunię i Jadwigę Kubicką, to przede wszystkim: popularyzacja życia i twórczości znanych literatów, odkrywanie uzdolnień polonistycznych, rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną, promowanie talentów recytatorskich oraz upowszechnianie kultury żywego słowa.

Ponieważ konkursy zostały zaplanowane na kwiecień 2021 roku, a szkoła realizowała w tym czasie nauczanie zdalne, odbyły się one w formie on-line, jak zakładał regulamin i przebiegały bez zakłóceń. W przypadku prezentacji uczniowie dodatkowo złożyli prace konkursowe na płycie CD/DVD w szkole, zaś recytacje wierszy finalistów wytypowanych przez nauczycielki języka polskiego w wyniku klasowych eliminacji odbyły się w określonym czasie on-line z włączoną kamerką. Prace uczestników i występy były oceniane komisyjnie przez inicjatorki konkursów: p. E. Gunię i p. J. Kubicką.

W konkursie recytatorskim wzięło udział 10 uczestników. Kryteria, które były brane pod uwagę podczas interpretacji utworów, to: opanowanie pamięciowe tekstu, trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza), ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadnione: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt).

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

I miejsce:

Amelia Wach – kl. 7 b (C. K. Norwid „Ruszaj z Bogiem”, „Fatum”) – opiekun: J. Nieć

II miejsce

Agata Łukasik – kl. 6 b (T. Różewicz „Oczyszczenie”, „Pragnienie”) – opiekun: E. Gunia

III miejsce:

Natalia Dziedzic – kl. 5 a (T. Różewicz „Oblicze ojczyzny”, „List do ludożerców”) – opiekun: J. Kubicka
Urszula Sołtys – kl. 6 c (T. Różewicz „Warkoczyk”, „List do ludożerców”) – opiekun: H. Mazur

Wyróżnienia:

Michalina Nieć – kl. 5 a (T. Różewicz „Jak dobrze”, „Kto jest poetą”)
Miłosz Waga – kl. 5 a (T. Różewicz „Przepaść”, „Prawa i obowiązki”)
Damian Stachowicz – kl. 8 a (C. K. Norwid „Ogólniki”, „Moja piosnka II”)

Udział:

Mieszko Malinowski – kl. 7c (C. K. Norwid „Przeszłość”, „Harmonia”)
Maja Brych – kl. 5 a (T. Różewicz „Róża”, „Bursztynowy ptaszek”)
Weronika Wielogórska – kl. 5 b (T. Różewicz „Zabawa w konie”, „Śmiech”)

W konkursie na „Współczesny album” czyli na prezentację multimedialną o życiu i twórczości wybranego pisarza /Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza/ w ramach ww. projektu wzięło udział 19 osób z klas VII-VIII:

Dominik Bakalarczyk kl.VII b i Natalia Tometczak kl. VII e,
Wiktoria Karcz i Alicja Nowak kl.VII e,
Patrycja Adamczyk i Amelia Musiał kl. VII e,
Alicja Łata kl.VII e,
Aleksandra Hrywniak i Paulina Kralka kl. VII e,
Lena Walas i Wiktoria Grochowska kl.VIII b,
Amadeusz Michalski i Mateusz Wach kl. VII e,
Angelika Brutkowska i Magdalena Molisak kl. VIII b,
Kacper Zioło kl. VIII b i Magdalena Zioło kl. VII a,
Amelia Wach kl. VII b,
Marcelina Piłat kl. VII b,

Jakub Studzizur kl. VII c.

Uczniowie mieli za zadanie przygotować prezentację w programie Microsoft PowerPoint indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Praca miała zawierać tekst, zdjęcia, video zdjęcia, dźwięki (np. fragmenty piosenek, filmu…). Ponadto końcowy slajd to spis źródeł, z których uczestnicy korzystali. Ocenie podlegała treść merytoryczna oraz strona graficzna prezentacji, spójność tekstu, animacje, przejścia do kolejnych slajdów.

WYNIKI KONKURSU WSPÓŁCZESNY ALBUM

Komisja w składzie: informatycy – Michał Gunia, Maciej Kozik,
nauczyciele j. polskiego – Ewa Gunia, Jadwiga Kubicka,
biorąc pod uwagę stronę graficzną oraz merytoryczną (w tym spełnienie wymogów formalnych) przyznała:

I miejsce:

Aleksandrze Hrywniak i Paulinie Kralce /VIIe/

 Prezentacja Oli i Pauliny

Amelii Wach /VII b/

Prezentacja Amelii

II miejsce:

Angelice Brutkowskiej i Magdalenie Molisak /VIII b/

  III miejsce:

Lenie Walas i Wiktorii Grochowskiej /VIII b/
Dominikowi Bakalarczykowi /VII b/ i Natalii Tometczak /VII e/

Wyróżnienie:

Alicji Łacie /VII e/ i Jakubowi Studzizurowi /VII c/.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie konkursami, które pozwoliły im przybliżyć sobie sylwetki naszych znakomitych twórców kultury, za zaangażowanie i kreatywność wykazaną zarówno w prezentacjach jak i recytacjach utworów.

Dyplomy i nagrody zostały wręczone laureatom 14 czerwca 2021 r.

 

Opracowanie:
Ewa Gunia, Jadwiga Kubicka

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!