Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.

DZIEŃ BEZ JEDYNKI CZAS ZACZĄĆ

Zbliża się zima. Choć za oknem brzydka jesienna aura, a zima i ziąb nadchodzą szybkimi krokami, w naszej szkole gwarantujemy humor i dobrą zabawę.

Od grudnia wybrany uczeń w każdej klasie będzie mógł na jeden dzień zapomnieć o stresie wynikającym z uzyskania oceny niedostatecznej.

Zasady udziału w zabawie:

·       Numery są każdego dnia losowane i zamieszczane na tablicy ogłoszeń samorządu szkolnego. Osobą odpowiedzialną za losowanie jest z-ca przewodniczącego.

· Posiadacz wylosowanego numeru zgłasza ten fakt nauczycielowi danego przedmiotu, co skutkuje niestawianiem w tym dniu oceny niedostatecznej.

· Wylosowany numer nie zwalnia z pisania kartkówek, sprawdzianów czy prac klasowych.

· „Dzień bez jedynki” nie chroni przed uwagami za złe zachowanie.

· Nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy bądź dyrektorem szkoły może zawiesić udział ucznia (uczniów) w akcji „Dzień bez jedynki” na konkretnych zajęciach ze względu na nieodpowiednie zachowanie przed i w czasie lekcji lub nieusprawiedliwione nieobecności.

·   Na własną prośbę uczeń może zrezygnować z przywilejów wynikających z „Dnia bez jedynki”.

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!