Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Zajęcia praktyczne z geografii


Geografia to bardzo rozległa nauka, której powinniśmy uczyć dzieci nie tylko pamięciowo, ale przede wszystkim poprzez ćwiczenia angażujące zmysły. Niezwykle ważną rolę w uczeniu tego przedmiotu odgrywają zajęcia terenowe oraz ćwiczenia praktyczne. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje samodzielnych działań, takich jak obserwacja, badanie zjawisk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz na ich podstawie – wnioskowania i planowania rozwiązań oraz umiejętności odczytywania i interpretowania potrzebnych informacji z różnych typów map. Obecnie obowiązująca siatka godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej (1 godzina tygodniowo w klasach V, VI, VIII) z zakresu geografii nie pozwala na przeprowadzenie większej ilości zajęć praktycznych oraz ćwiczeń w szkole.

Innowacja „Zajęcia praktyczne z geografii” jest odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Proponowany program stwarza możliwości do realizowania w sposób praktyczny tematyki geograficznej. Nastawiony jest na samodzielność w dochodzeniu do wiedzy, sytuuje ucznia na pozycji badacza, propaguje metody aktywizujące, kładzie nacisk na pracę zespołową. Program innowacji umożliwi poszerzenie wiadomości, zainteresowanie uczniów bliższym lub dalszym regionem, rozbudzenie zamiłowania do podróży, do zobaczenia tego, o czym nauczyli się na lekcjach, co widzieli w filmach, na zdjęciach, czy o czym przeczytali w literaturze.


Autorka innowacji pedagogicznej Wioletta Kumor


Do dziewczyny możesz zadzwonić o godzinie 12.00 czasu słonecznego. Zegar światowy

Zajęcia koła geograficznego adresowane są do uczniów szczególnie zainteresowanych geografią, dążących do rozwijania uzdolnień i poszerzania swoich horyzontów. Mają na celu pobudzanie do twórczego myślenia i zaspokajanie naturalnej ciekawości uczniów, dla których wiadomości i umiejętności pozyskane na lekcjach nie wyczerpują zainteresowań.

Czytaj więcej: Do dziewczyny możesz zadzwonić o godzinie 12.00 czasu słonecznego. Zegar światowy

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!