Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.

Zajęcia praktyczne z geografii


Geografia to bardzo rozległa nauka, której powinniśmy uczyć dzieci nie tylko pamięciowo, ale przede wszystkim poprzez ćwiczenia angażujące zmysły. Niezwykle ważną rolę w uczeniu tego przedmiotu odgrywają zajęcia terenowe oraz ćwiczenia praktyczne. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje samodzielnych działań, takich jak obserwacja, badanie zjawisk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz na ich podstawie – wnioskowania i planowania rozwiązań oraz umiejętności odczytywania i interpretowania potrzebnych informacji z różnych typów map. Obecnie obowiązująca siatka godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej (1 godzina tygodniowo w klasach V, VI, VIII) z zakresu geografii nie pozwala na przeprowadzenie większej ilości zajęć praktycznych oraz ćwiczeń w szkole.

Innowacja „Zajęcia praktyczne z geografii” jest odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania uczniów, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego. Proponowany program stwarza możliwości do realizowania w sposób praktyczny tematyki geograficznej. Nastawiony jest na samodzielność w dochodzeniu do wiedzy, sytuuje ucznia na pozycji badacza, propaguje metody aktywizujące, kładzie nacisk na pracę zespołową. Program innowacji umożliwi poszerzenie wiadomości, zainteresowanie uczniów bliższym lub dalszym regionem, rozbudzenie zamiłowania do podróży, do zobaczenia tego, o czym nauczyli się na lekcjach, co widzieli w filmach, na zdjęciach, czy o czym przeczytali w literaturze.


Autorka innowacji pedagogicznej Wioletta Kumor


Kontynenty na kuli ziemskiej

Uczniowie wymieniali kontynenty i porządkowali je według wielkości; wyznaczali granicę między Europą i Azją; wyszukiwali najwyższe szczyty poszczególnych kontynentów; definiowali pojęcia „wyspa” i „archipelag”. Poznawali zwyczaje dzieci różnych stron świata. Amelka uszyła lalki przedstawiające różnych mieszkańców Ziemi.

Czytaj więcej: Kontynenty na kuli ziemskiej

Przejdź do góry
Our website is protected by DMC Firewall!