Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

KONKURSY POLONISTYCZNE

W bieżącym roku szkolnym zachęcamy uczniów klas IV-VIII do udziału w dwóch konkursach polonistycznych, których regulaminy dołączamy.

 

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju organizuje w r. szk. 2021/2022 Gminny Konkurs Ortograficzny dla dwóch grup wiekowych:

 • dla klas IV, V pod kierunkiem polonistek p. J. Nieć i p. H. Mazur
 • dla klas VI, VII, VIII pod kierunkiem polonistek p. J. Kubickiej, p. E. Guni.
Cele konkursu:
 • doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych,
 • zachęta do zdrowej rywalizacji międzyszkolnej.
Organizacja konkursu:
 • jest on przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII
 • powinien być poprzedzony Szkolnym Konkursem Ortograficznym, który pozwoli wyłonić najlepszych uczniów (2-3 ze szkół mniejszych, 3-5 ze szkół dużych – w każdej grupie wiekowej),
 • konkurs odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju w następujących terminach:

w dniu 1 marca 2022 roku (wtorek) o godzinie 9.00 dla klas VI, VII, VIII,

w dniu 3 marca 2022 roku (czwartek) o godzinie 9.00 dla klas IV-V.

W przypadku nauczania zdalnego organizatorki zastrzegają sobie zmianę formy konkursu (tekst dyktanda lub tekst z lukami zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną i uczestnicy będą go rozwiązywać on-line), o czym szkoły zostaną wcześniej poinformowane.

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Pełny regulamin konkursu w załączniku.

 

Powiatowy Konkurs Mitologiczny

I. Tytuł konkursu:

„Świat starożytnej Grecji”

II. Organizator konkursu:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Busku-Zdroju przy współpracy Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.

Koordynatorki: p. Jadwiga Kubicka , p. Ewa Gunia, p. Justyna Nieć.

III. Cele konkursu:

 • popularyzacja wiedzy o literaturze antycznej i jej ponadczasowości,
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą starożytną,
 • wykazanie się znajomością treści mitów greckich,
 • doskonalenie umiejętności czytania za zrozumieniem,
 • szukanie związków między mitologią grecką a współczesnym językiem,
 • integrowanie uczniów z różnych szkół,
 • promowanie uczniów uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych.

IV. Zakres tematyczny: Mitologia grecka.

V. Zalecana literatura:

 • I i II etap: Jan Parandowski „Mitologia”, cz. I „Grecja” (oprócz „Wojny trojańskiej”).
 • III etap: Jan Parandowski „Mitologia”, cz. I „Grecja” (łącznie z „Wojną trojańską”), Stanisław Stabryła „Słownik szkolny. Mitologia grecka i rzymska”.

VI. Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V, VI i VII szkół podstawowych powiatu buskiego.

VII. Powiatowy Konkurs Mitologiczny składa się z trzech etapów:

1) Etap I – szkolny przeprowadzony do 07.01.2022 roku.

2) Etap II – gminny odbędzie się 15.03.2022 roku o godz. 9.00 w PSP nr 2 w Busku-Zdroju.

3) Etap III – powiatowy odbędzie się 17.05.2022 roku o godz. 10.00 w PSP nr 2 w Busku-Zdroju

VIII. Forma konkursu:

Wszystkie eliminacje przeprowadza się w formie pisemnej. Konkurs ma formę testu, na który składają się: zadania zamknięte, zadania na dobieranie odpowiedzi, typu: prawda/fałsz, czytanie ze zrozumieniem, krótka wypowiedź.

W przypadku nauczania zdalnego organizatorki zastrzegają sobie zmianę formy konkursu (uczestnicy będą rozwiązywać zadania on-line).

Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

Organizatorki zachęcają uczniów do udziału w konkursie.

Pełny regulamin konkursu w załączniku.

Przejdź do góry
DMC Firewall is a Joomla Security extension!